ruimte vrijmaken

 

  • je hoofd leert wat je handen doen
  • focussen en je aandacht richten op je taak
  • door willen, niet door moeten, bereik je het doel
  • tijdig beginnen, op tijd stoppen. 

 

 

Gestructureerd leven en werken leer je door er bewust mee bezig te zijn; aanpakken, uitpakken, inpakken, wegdoen, opruimen. Zo leert je hoofd wat je handen doet en wordt het een automatisme en een gewoonte. Mensen met ADHD hebben veel plannen en ook prachtige oplossingen bedacht. Een professional organizer help bij de  pragmatische uitvoer van die plannen, door steeds opnieuw de focus en de aandacht te richten. Zo komen plannen en dromen wel uit. Een methode die succesvol kan zijn is het Benedictijns timemanagement. De monniken van de Benedictijnen beoefenen een leven lang de kunst van aandachtig werken: Op tijd beginnen aan een taak, met aandacht werken en resoluut stoppen als de ingeplande tijd voorbij is. De benedictijner monniken leren ons dat succes niet komt door eindeloos doorgaan, maar werken met aandacht en verbinding.

Een voorbeeld: Een leerkracht op school, raakt licht overwerkt door de grote werkdruk, de grote hoeveelheid materiaal en afnemende energie. Er komt alleen maar bij en er gaat niets af. Ze doet bij het vervangingsfonds voor het onderwijs een  aanvraag voor ondersteuning door een professional organizer. Dit verzoek wordt gehonoreerd. Samen richten we een archief in met naslagwerken, maken en keuze uit de grote hoeveelheid materialen en beslissen wat weg kan en wat kan blijven. Intern komt er een discussie, wie verantwoordelijk is voor het oude lesmateriaal en schoolmeubilair dat geparkeerd staat op de zolder van de school. De schoolleiding vindt een hulporganisatie die heel blij is met het oude schoolmeubilair en de kringloop komt langs voor het oud papier en het oude maar nog bruikbare spelmateriaal. Het traject via het vervangingsfonds zorgt voor licht en lucht.  

interessante boeken:

Wil Derkse met: Een levensregel voor beginners, Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijkse leven 

Denise Hulst:  Een volle agenda, maar nooit druk.